El dia 25 de Gener vine a aprendre l’art floral de la Kokedama

La kokedama,  literalment “bola de molsa”, koke “molsa”, dama “bola”) és una tècnica japonesa de cultiu en la qual no s’usa cap artifici de jardineria i es busca la convivència entre estètica i ecologia.

Pròximament més informació.Kokedama-Blog-Header