Aprofitament de l’aigua pluvial

Aprofitament de l’aigua pluvial

L’aigua és el nostre mitjà de vida més valuós. El malbaratament irreflexiu i la contaminació irresponsable d’aquest principi vital indispensable fan d’ell alguna cosa cada vegada més preuat i car.

Els especialistes en serveis de proveïment d’aigua calculen que el preu de venda del metre cúbic d’aigua potable es multiplicarà per quatre, de mitjana. Fa ja temps que no tot el món disposa d’una quantitat suficient d’aigua potable amb la qualitat prescrita per la llei.

En algunes zones el subministrament d’aigua potable es troba sempre greument amenaçat. Les autoritats de medi ambient i els serveis d’aigües municipals apel·len, per tant, als ciutadans perquè economitzin l’aigua potable, que s’ha convertit en un bé escàs.

Existeixen nombroses possibilitats per a reduir el consum d’aigua en les llars particulars sense que això impliqui una pèrdua de benestar. No és gens menyspreable que s’hagi reconegut que en les nostres llars s’empren quantitats enormes d’aquest valuós bé que és l’aigua potable per a fins que podrien satisfer-se també, i sense reserves, mitjançant l’aigua de pluja.

L’aigua de pluja que cau es pot  emmagatzemar sense que hagi tocat terra, per tant és una aigua sense cals, bacteris ni altres substàncies, i això fa que la seva qualitat sigui excel·lent per a regar les plantes del jardí, per a rentar la roba a la rentadora o fins i tot per beure, si es tracta de forma adient.

Normalment la recaptació es fa a través dels teulats i canals i s’emmagatzema en dipòsits especialment dissenyats per això. Al 9JARDÍ disposem d’una àmplia varietat de sistemes d’aprofitament de l’aigua pluvial.

 
aprofitamentaigua02

Tags:


9 JARDÍ
0