Com fer compostatge casolar

Com fer compostatge casolar

Les restes vegetals que es produeixen al jardí: plantes, fulles, gespa tallada i les restes d’hortalisses, fruites, peles, ous, diaris, excrements d’animals herbívors i en general restes orgàniques, es poden reciclar en compost i aquest pot ser utilitzat com a adob ecològic per a les plantes o la gespa.

PROCEDIMENT

Es col·loca un compostador en un lloc amb ombra, on hi hagi una bona ventilació i no s’embassi aigua. El compostador té que estar en contacte directe amb el sòl per deixar que els microorganismes, insectes, laves i cucs, que són els transformadors o convertidors més eficaços estiguin en contacte amb el compost. Aconsellem no posar el compostador massa a prop de la propietat dels veïns per les olors que se’n puguin desprendre.

Per evitar l’accés als rosegadors, que poden menjar-se una quantitat important de cucs, suggerim posar en la base del compostador una tela metàl·lica o un reixat. Es van fent capes fines combinant les restes humides de les que disposem (prèviament triturades a mida petita) amb un accelerador de la fermentació.

Cal evitar posar grans quantitats de gespa segada juntes ja que formarien una massa compacta. Cal alternar-la amb altres restes, palla, fulles o material orgànic més fibrós i sec que la gespa perquè permeti el pas d’aire i l’activitat microbiana del compostador. Si és necessari, cal regar per evitar que el material per reciclar quedi sec i no puguin actuar els fermentadors.

El material es torna més fosc i disminueix de volum i pot ser utilitzat com a fertilitzant passats uns 4-5 mesos. Si es desitja un compost més madur, cal airejar-lo barrejant sovint el contingut del compostador.

Tags:


0