Com fer un transplantament

Com fer un transplantament

Sempre que vulguem trasplantar una planta cal fer-ho de manera que no s’afecti gaire el sistema d’arrels del vegetal. El fet de tenir més arrels, li permetrà seguir amb el seu creixement més fàcilment.

La planta té un equilibri entre arrels i fulles. Si reduïm l’aparell radicular caldrà reduir també la superfície foliar.

Per efectuar el trasplantament no hem de subjectar la planta per les fulles, sinó per sobre del sistema d’arrels, utilitzarem tota la mà i la traurem curosament de la terra perquè no es faci malbé. Si no la podem trasplantar de seguida, convé col·locar les plantes a l’ombra i cobrir-les amb paper de diari o amb un sac humit. Sempre que sigui possible trasplantarem cap al tard i quan no faci vent ni sol.

L’orifici on es situarà la nova planta cal que tingui una cabuda suficient perquè el sistema d’arrels no quedi torçat o doblegat. Una vegada posada la planta a l’orifici, omplirem la resta amb terra procurant que quedi la planta ben agafada i regarem.9 JARDÍ
0