Jardineria sostenible

Jardineria sostenible

Aquí trobareu els consells del 9JARDÍ en temes de jardineria sostenible, classificats per conreu, reg, adob i fongs.

CONREU

Utilitzeu plantes autòctones que són més resistents a la falta d’aigua, a les plagues, i requereixen menys manteniment.

Els cactus i les plantes crasses són les que menys aigua consumeixen.
Col·loqueu tanques vegetals, tanques de bruc, arbres, … per protegir del vent ja que aquest seca molt les plantes.

La gespa és el que més aigua consumeix, substituïu-la on sigui possible per plantes tapizants, escorça de pi, graves, àrids decoratius o paviments. Si no voleu renunciar a la gespa, destineu una superfície petita i escolliu una varietat resistent a la sequera.

 
REG

El reg per goteig estalvia aigua i les plantes aprofiten millor tota la que reben al ser localitzada.
Regueu les gespes al matí ben aviat per evitar les hores de més insolació, la resta de plantes podeu fer-ho a l’acabament del dia.
El reg excessiu provoca que les plantes es mal acostumin, i llavors pateixen molt quan els falta aigua. Acostumeu a les plantes a viure amb poca aigua.

Es pot recobrir el sòl amb una capa de 5 a 10 cms. d’espessor (mulching), fa que es pugui regar menys ja que aquesta capa conserva més la humitat i alhora surten menys males herbes. Per fer mulching podeu utilitzar escorça de pi, turba, mantillo, compost, fulles, graves, pedres de riu, terra volcànica,…

 
ADOB

En un cultiu ecològic s’abona amb adobs orgànics: fems, mantillo, guano, compost, etc.
Elaboreu compost casolà reciclant les restes vegetals, la gespa segada, fulles, i restes de menjar vegetal.
Col·loqueu tela geotèxtil i solucionareu el problema de les males herbes.
Les males herbes que rebroten, si les arranqueu a mans, cada vegada en sortiran menys ja que no podran granar.

 
FONGS

Amb arbres i fruiters, es preferible segar l’herba i deixar-la tot fent mulching, i així aportaran nutrients a la terra.
L’utilització massiva d’insecticides, herbicides i fungicides impacta en el medi ambient, és perillós per les persones i els animals i alhora les plagues es fan cada vegada més resistents. Els paràsits ataquen preferentment a les plantes dèbils. Procureu mantenir les plantes fortes i vigoroses i així seran més sanes.

Si un fong ha infectat les arrels d’una planta, no torneu a plantar el mateix tipus de planta en el mateix lloc, i si ho feu, caldria substituir la terra.
Mullar fulles i flors afavoreix al desenvolupament de malalties.
Recolliu i cremeu les fulles que han estat atacades per fongs.
Hi ha plantes aromàtiques tenen la propietat de fer allunyar algunes plagues.
Repasseu les plantes i captureu a mà tot el que podeu: escarabats, orugues, cargols i llimocs, caparreta.

Utilitzeu insecticides i fungicides d’ús agrícola ecològic: coure, sofre, purí d’ortigues, sabó de potassa, bacilus thuringiensis (insecticida biològic), etc.

Un mètode per eliminar insectes és mitjançant les aus insectívores. Podeu instal·lar menjadores, abeuradors i nius artificials per afavorir la seva presència.

Tags:


0