Què cal fer el mes de maig

Què cal fer el mes de maig

Els nostres consells mensuals de jardineria per aquest mes de maig són els següents.

  • Plantar arbres i plantes de floració constant.
  • Plantar bulbs per floració d’estiu.
  • Plantar Vivaces y Perennes, com ara el clavell, per tal que floreixin a l’estiu.
  • Augmentar la freqüència del reg conforme més calor faci.
  • Regar més les plantes que acaben de plantar-se.
  • Abonar i fertilitzar arbres, plantes d’exterior i d’interior.
  • Eliminar les males herbes, o bé traient-les amb les mans o bé amb herbicida.
  • Tractament de plagues: polvoritzar amb insecticides i fungicides.
  • Eliminar les flors seques de les plantes.
  • Polvoritzar les plantes d’interior per tal de crear humitat en l’ambient.


0