El Gira-Sol Floristeria s’instal.la al 9 jardí

El Gira-Sol Floristeria s’instal.la al 9 jardí

Al 9 Jardí ara oferirà gran assortit i varietat de muntatges amb flor tallada i artificial.

  • Rams naturals
  • Rams de nuvia
  • Rams funeraris
  • Roses
  • Grans muntatges florals
  • Ornamentació d’events


0