El Poll de Sant Josep (Quadraspidiotus perniciosus) va ser descrit a Califòrnia durant l’any 1880. Rep el nom de plaga o poll de Sant Josep a causa de la zona on es va descobrir la plaga. Les plantacions de la ciutat californiana de San José, van ser les primeres a veure’s afectades per aquesta virulenta plaga d’origen asiàtic.Afecta a més de 150 espècies vegetals entre ells els fruiters d’os (cirerer, ametller, presseguer, albercoquer, prunera, nectarina…) i llavor (perera, pomera, codonyer). El poll de San Josep no afecta els cítrics ni a l’olivera.


Descripció del Poll de San Josep

Probablement, el Poll de Sant Josep és la plaga més destructiva i virulenta de les cotxinilles. Encara que els tractaments amb oli d’hivern controlen aquesta malaltia, aquests no sempre són realitzats pels agricultors. La cotxinilla es fixa en branques, fulles i fruits dels arbres fruiters, succionant la saba i arribant a assecar branques i arbres per complet. En alimentar-se dels fruits, la plaga de San Josep, produeix taques vermelles sobre la pell que devaluen la fruita.

s_jose


Cicle biològic

Poll de Sant Josep (Quadraspidiotus perniciosus) presenta tres generacions anuals. Les larves que han hibernat retornen la seva activitat a la primavera, aconseguint el seu estat adult a l’abril-maig i donant lloc a la primera generació.

1a Generació a final de maig, principis de juny.

2a Generació es desenvolupa a la fi de juliol-principis d’agost.

3a Generació al final de setembre, principis de novembre.


Danys produïts per Quadraspidiotus perniciosus

  • Després dels atacs de Quadraspidiotus perniciosus, les seves poblacions cobreixen d’escuts les branques, fulles i fruits si n’hi hagués.
  • Com a conseqüència de la saba succionada, l’arbre s’afebleix i la collita es redueix.
  • La cotxinilla, en situar-se sobre el tronc, obstrueix els estomes (cèl·lules encarregades de la respiració i captura de CO2).
  • Les picades del Poll de Sant Josep són tòxiques i marceixen la zona afectada.
  • La fruita redueix el seu valor comercial a causa de les taques visibles sobre la pell i a la presència de la cotxinilla.
  • En fruiters petits i fins i tot en arbres grans. Quan després de diverses campanyes d’atacs de Poll de Sant Josep no es duen a terme tècniques de control, les poblacions aconsegueixen nivells que poden assecar l’arbre per complet.

Curiositats: Aquesta espècie de cotxinilla no excreta melassa.


Control del Poll de Sant Josep

L’aplicació de tractaments químics permet el control efectiu del poll de Sant José.

El tractament amb oli d’hivern és probablement el més adequat i econòmic. L’oli funciona per contacte, es crea una pel·lícula que impedeix la respiració de la cotxinilla i l’asfíxia. Aquesta aplicació ajuda també a reduir les poblacions de pugó.

59456d663ed62