Lantana Montevidensis

La lantana és una espècie molt apreciada per la bellesa de les seves flors i la quantitat que té cada planta. A més aquesta planta atreu les papallones pel que es forma un ambient molt especial on està plantada. Són plantes de fàcil cultiu que es poden utilitzar per a rocalles, massissos i en tests i jardineres per a terrasses i patis.

El gènere Lantana pertany a la família de les Verbenacees i està format per unes 150 espècies d’arbustos i plantes vivaces originàries d’Amèrica del Sud. És coneguda pel nom vulgar de Lantana rastrera o Lantana tombada i també pel nom científic de Lantana Montevidensis.

Es tracta d’arbustos perennes de port compacte i rastrer que poden aconseguir el metre i mig d’altura. Les fulles són vellutades, de color verd fosc, ovalades amb àpex agut i vora dentada. Les abundants flors sorgeixen en petites umbel·les axil·lars i poden ser de color violeta o rosa. Floreixen des de la primavera fins ben entrat la tardor.

fff


  • LLUM

La Lantana montevidensis necessita una exposició de sol directe o d’ombra lleugera. No li agrada el fred i pot morir amb les gelades.


  • TERRENY 

No és exigent amb el tipus de sòl sempre que estigui ben drenat i que contingui matèria orgànica. En cas de trasplantament és millor fer-ho a principis de la primavera.


  • REG

Els regs hauran de ser moderats esperant que s’assequi la terra abans de tornar a regar. A la tardor i hivern reduir bastant els regs. Tenen certa tolerància a la sequera.


  • ADOBAMENT

És suficient amb un abonat anual a base de compost cap a principis de la primavera.


  • PODA

Convé podar-les lleugerament a la fi d’hivern per a donar-los un aspecte més compacte i anar eliminant les branques espatllades i les flors marcides.


  • MULTIPLICACIÓ

Una bona forma de multiplicar-les és mitjançant esqueixos realitzats a la primavera o a l’estiu. També és possible fer-ho a partir de llavors sembrades a la primavera.

111110