Grevíl·lea Lanigera Mount Tamboritha

El gènere Grevillea pertany a la família Proteaceae i comprèn plantes originàries de Nova Zelanda, de Nova Guinea i sobretot d’Austràlia on és la planta més conreada en els espais verds públics i als jardins.

La Grevíl·lea Lanigera Mount Tamboritha és una de les plantes que es distingeix d’altres grevíl·lees perquè no es tracta d’un arbust ni d’un arbre, sinó que creix en forma de mata restrera i sol créixer entre rocalles. Aquest tipus de planta es caracteritza per la resistència que ha mostrat en els climes de la costa. La flor de la Grevíl·lea lanigera és de color entre el blanc i el rosa.

Les flors per si mateixes són petites però es troben associades en inflorescències formades per moltes flors, la qual cosa fa per tant la impressió de tenir flors de grans dimensions. En la major part de les espècies les flors són molt nectaríferes pel que són òptimes plantes per a atreure insectes i ocells. Els fruits són beines que contenen en el seu interior dues llavors.


CLIMA I TEMPERATURA

La Grevíl·lea no és una planta que sol·liciti particulars atencions de cultiu i pot ser només conreada amb èxit a l’exterior en regions de clima temperat. Les temperatures de cultiu durant el període primavera – estiu han d’estar al voltant dels 18-21 °C mentre que durant el període hivernal no han de baixar de 7 °C.


REG I HUMITAT

La Grevíl·lea durant tot el període de primavera – estiu ha de ser regada abundantment de manera que el terreny estigui ben humit, no amarat, i es deixa assecar en superfície abans realitzar el següent reg. A la tardor i hivern es rega just el necessari per a no deixar assecar el terreny.


SÒL – TRASPLANTAMENT
La Grevíl·lea es trasplanta cada any al principi de la primavera utilitzant un terreny lleuger, no calcari, format per torba i sorra gruixuda per a afavorir el drenatge, ja que no tolera les embassades. Prefereix terrenys tendencialment àcids. Si es conrea en test, s’aconsella l’ús de ceràmica que respecte al plàstic permet al substrat transpirar i per tant corregir eventuals errors de reg.


ABONAMENT

Des de la primavera i durant tot l’estiu s’abona cada dues setmanes diluint en l’aigua de reg un bon abonament líquid, disminuint lleugerament les dosis respecte a l’indicat en l’etiqueta del fertilitzant. Usi un bon abonament que no només contingui nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K), sinó també els anomenats microfilaments, igualment importants per al creixement de la planta, és a dir, el ferro (Fe), el manganès (Mn), el coure (Cu), el zinc (Zn), el bor (B), el molibdè (Mo). En aquestes plantes s’ha observat que el fòsfor ha d’estar present en quantitat extremadament limitada.


PODA

Poc després del trasplantament, a la primavera, abans de la represa vegetativa.


MULTIPLICACIÓ

La Grevíl·lea es multiplica per esqueix o per llavor, encara que aquesta última tècnica, és bastant difícil de realitzar perquè les llavors no tenen una fàcil germinació. En decidir quina tècnica de multiplicació usar, fa falta tenir present que amb la propagació per llavor, en intervenir la variabilitat genètica, no es té mai la certesa de tenir plantes iguals a la planta mare. Per tant si vol tenir plantes precises, és millor la multiplicació per esqueix.


PLAGUES I MALALTIES

No s’assenyalen per a aquestes plantes malalties particulars o atacs parasitaris.

 0