Recomanacions per l’onada de calor i el sol

L’onada de calor ha estat dura per a les plantes. Si bé és en aquesta estació quan la majoria de les espècies experimenten el seu cicle de floració, les altes temperatures, l’acció dels raigs del sol i els baixos nivells d’humitat poden fer que el passin malament, s’assequin i fins i tot que morin. Seguir una sèrie de consells i recomanacions permet cuidar-les millor i evitar-los sofriment.

buckeye-heat-stress
BONA HIDRATACIÓ

Un dels factors fonamentals perquè les plantes tinguin un bon estiu és el reg. Ha de ser abundant, en particular a les regions més seques, però cal tenir en compte algunes qüestions:

La calor provoca que l’aigua s’evapori molt de pressa, és important proporcionar regs profunds, perquè l’aigua aconsegueixi les arrels dels exemplars. Per això, més enllà de la tècnica que s’empri, l’idoni és tirar l’aigua amb lentitud, per a subministrar una bona quantitat sense que el substrat s’entolli.

Cal respectar els horaris per al reg, al matí d’hora, a la tarda quan ja s’ha post el sol o durant la nit. Això es recomana al llarg de tot l’any, però en l’estiu és gairebé imprescindible. Regar en les hores de calor representa un malbaratament d’aigua, a causa de l’evaporació (la qual cosa genera costos inútils per al medi ambient i la factura de l’aigua), però a més, pot danyar a les plantes, per l’efecte lupa, que les gotes exerceixen sobre els raigs del sol.

Les plantes en tests necessiten més reg que les situades en el sòl. Les arrels d’aquestes últimes poden buscar humitat i nutrients en el substrat del jardí, però les que es troben en testos depenen de la limitada porció de terra en la qual es troben i de l’aigua que se’ls tiri.

A més del reg, un factor fonamental per a protegir a les plantes dels rigors l’onada de calor és evitar l’exposició directa als raigs solars. Aquests poden cremar i deteriorar de forma greu les fulles, flors i altres parts de les plantes, fins i tot de moltes que els toleren en altres èpoques de l’any. Per això, convé col·locar-les en llocs lluminosos però que no rebin el sol directament o, en tot cas, cobrir els exemplars amb una tela d’ombra, que serveixi com a filtre.

Com les parets irradien calor quan estan exposades a altes temperatures, es recomana col·locar els tests lluny d’elles.

La darrera onada de calor ha provocat un estrès molt important a les plantes, el sol i les altes temperatures han cremat moltes fulles i brots tendres. Important no podar aquestes fulles fins que el sol no sigui més suau.

I en el cas dels jardins, és recomanable formar sobre el sòl una capa de matèria orgànica, com a escorces de pi, grava o restes de poda. Aquesta capa compleix diverses funcions beneficioses, des de retenir la humitat del sòl i evitar que aquest es recalenti, fins a limitar les males herbes i afegir un valor estètic al conjunt.0