La gran importància de les abelles

Les xifres inquieten, i les més alarmants són a Europa i als Estats Units, on les comunitats d’abelles s’han reduït considerablement. La península de Yucatán, juga a Mèxic un paper fonamental. La ciutat de Quintana Rosego compta amb un santuari per a preservar a les espècies.

Avui parlem d’un problema actual que ens inquieta i involucra a tots. Per aquest motiu dedicarem aquest post a les abelles i a la gran importància que desenvolupen en la nostra naturalesa.

Sense la tenaç i constant tasca dels insectes pol·linitzadors es reduiria considerablement l’habitabilitat del nostre planeta. Els agricultors els coneixen bé des que ens vam tornar sedentaris i vam comencem a treballar la terra, ja que saben que sense ells no hi haurien collites. Els insectes pol·linitzadors han fabricat les llavors del món anterior a la nostra pròpia existència. Per a què un arbre doni fruits necessitem que aquests insectes pol·linitzin les seves flors. Les abelles són molt més importants del que ens pensem ja que és a través de la pol·linització que  s’aconsegueix preservar la diversitat i la producció d’aliments depèn en gran part d’elles.

Quan érem nens, ens embolicàvem una mica amb la geografia i la vegetació, però el que si que teníem clar, era que els insectes pol·linitzadors eren els artífexs de les fruites, de les ametlles, dels tomàquets, dels cogombres o de les pipes. Les abelles domèstiques, en moltes parts dels Estats Units, les tenen esgotades treballant a preu fet, vivint en ruscos mòbils en grans camions que recorren nombrosos estats pol·linitzant tot tipus de cultius.

Perquè la nostra vida tingui sentit i sigui sana, han d’existir aquests éssers diminuts que vibren emocionats amb el pol·len, i volen assaborir el nèctar de les flors. Ens arriben notícies desesperades dels apicultors que conten que les seves abelles domèstiques estan emmalaltint per un virus, que es moren o que no aguanten amb tant plaguicida. Això també els està succeint a les diferents espècies pol·linitzadores salvatges per la destrucció dels seus hàbitats i els grans monocultius. Recuperar la vida silvestre i la vegetació natural de flors i boscos és clau.

 

En la península de Yucatán (Mèxic) ho tenen clar, el rescat de l’abella Melipona va rebre un important impuls amb l’obertura de sis meliponaris en igual nombre de comunitats maies de la zona.

 

“Més que un assumpte productiu, la nostra meta és, abans de tot, social i cultural per a restituir en les comunitats una herència i un patrimoni cultural”, va informar la presidenta de la “Fundació Melipona Maia”, Stephanie Palmieri.

1504606450_594176_1504786566_noticia_fotograma

Quines accions podem fer nosaltres per ajudar a les abelles?

 

  • Promou les Espècies de plantes Autòctones i variades. Si tens una finca o jardí, planta plantes natives de tota la varietat de tipus i colors per a afavorir la diversitat. Recorda que les plantes autòctones s’adapten millor al teu clima que aquelles exòtiques. De diferents grandàries de floracions, des de grandàries de 2 mil·límetres a altres de fins a 2,5 centímetres, perquè una sola grandària no abasta a tots els pol·linitzadors.

 

  • Continuïtat de floració estacional. L’elecció de les plantes també ha de cobrir amb floracions cada estació de l’any (primavera, estiu i tardor, principalment). Algunes espècies d’abelles es mantenen actives tot l’any, unes altres només a la primavera i estiu, i totes necessiten alimentar-se sigui la data que sigui.

 

  • No et passis amb els químics. Els pesticides afecten més espècies de les que diuen en l’etiquetatge, i no tots els animals són plagues. Una bona estratègia per a usar menys químics, segons molts agricultors, és incloure plantes que atreuen insecticides naturals, juntament amb una barrera biològica —mètode segons el qual s’afegeixen plantes que de forma natural repel·leixen les plagues, com l’all per als pugons o l’alfàbrega per a les plagues en els tomàquets—. Fer un bon ús de l’adob i mantenir la terra rica en nutrients pot ajudar també els sistemes immunes de les plantes.

 

Per últim, deixem un vídeo de Greenpeace Espanya, mostrant la seva implicació amb aquest tema.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aP17QLaDQNU

 

Font: www.vivercid.com0