Aquest mes de juny recordeu felicitar a…

dia 1 LAURA

dia 4 NOEMÍ, RUTH

dia 10 DIANA

dia 16 JUDIT

dia 19 AURORA

dia 23 ALICIA

dia 24 SANT JOAN

dia 26 ELISA

dia 29 PAULA

 0