La Sàlvia Microphylla 

La Sàlvia microphylla és una planta arbustiva i perenne originària del Nord de Mèxic i pertanyent a la coneguda família botànica Lamiaceae. És una espècie molt popular pels seus usos com a plantes decoratives i per a l’elaboració de productes medicinals tradicionals. En l’actualitat existeixen diverses cultivars i varietats de l’espècie producte de la hibridació.
La Sàlvia és caracteritzada per una longeva i variada floració, pot aconseguir els 120 cm d’altura, la fulles són ovalades amb olors mentolats i sorgeixen de tiges semi herbàcies amb coloracions verdoses.

La floració es disposa en raïms, de color vermell intens principalment, però també rosada, blanca i succeeix a l’estiu fins a entrar a la tardor.


RUSTICITAT

La sàlvia és una planta bastant rústica que viu bé si s’exposa a ple sol. Són en efecte plantes termòfiles i heliòfiles, és a dir que volen la calor i el sol. Generalment l’àrea de cultiu arriba fins a 900 m d’altitud sobre el nivell del mar, no més perquè no toleren els climes massa freds. Sobreviu amb dificultat en els entorns amb hiverns llargs i freds.


REG

La sàlvia ha de regar-se amb moderació, estant atents a no deixar perilloses embassades en el terreny que són la principal causa de mort d’aquestes plantes. També suporten la sequera i no volen excessiva humitat atmosfèrica.

Deixar assecar el terreny entre un reg i un altre.


SÒL – TRASPLANTI

La sàlvia prefereix sòls neutres o lleugerament calcaris i sorrencs. Si el terra és molt permeable, convé afavorir un bon drenatge i una bona circulació de l’aire. S’han d’evitar els sòls àcids i pesats.


ABONAMENT

Per a la sàlvia s’usa un abonament líquid, oportunament diluït en l’aigua de reg, cada 15 dies a partir de la primavera i durant tot l’estiu. En els altres períodes els abonaments han de ser suspesos.

Ja que és una planta que és conreada predominantment per les seves fulles aromàtiques és preferible usar un adobament que contingui un títol bastant elevat en nitrogen (N) que afavoreix precisament el desenvolupament de les parts verdes.


FLORACIÓ

Floreix des de la primavera i durant tot l’estiu i les llavors maduren d’agost a setembre.


PODA

Una vegada acabada la floració, es realitza una poda que estimula el nou creixement de la planta.


MULTIPLICACIÓ PER LLAVORS

S’efectua al principi de la primavera distribuint les llavors en files paral·leles sobre un substrat per a llavors. Ja que les llavors són petites, per enterrar-les lleugerament, empenyi-les sota el substrat utilitzant un tros de fusta plana o bé pot abocar damunt nou substrat.

El recipient que conté les llavors ha de ser mantingut a l’ombra, a una temperatura al voltant de 18°C i constantment humit.

MULTIPLICACIÓ PER ESQUEIX

Els esqueixos es poden retirar o al març-abril o al juny-juliol. Es retiren àpexs vegetatius llargs d’uns 8-10 cm de plantes de 2-3 anys d’edat.

Es recomana tallar amb una fulla d’afaitar o amb un ganivet afilat anant amb compte que l’utensili que s’usa per al tall estigui net i desinfectat (preferiblement a la flama) per evitar infectar els teixits.

Després d’haver eliminat les fulles més baixes, s’enfonsa la part tallada en una pols per afavorir l’arrelament.

Aquesta operació no és molt important perquè els esqueixos generalment tenen una bona capacitat d’arrelament.

Posteriorment s’instal·len els esqueixos en una mescla formada d’una banda de torba i una de sorra gruixuda.


PLAGUES I MALALTIES

La plaga més comuna en la sàlvia és el pugó a la primavera. A vegades apareixen poblacions de mosca blanca. Ambdues es poden controlar amb l’aplicació d’Extracte de Neemp.0