La mosca blanca

Les mosques blanques són insectes homòpters de la família dels Aleuròdids (aleyrodidae) que ataquen molts tipus de plantes conreades. Es tracta de petites mosquetes d’uns 2 mm de longitud i aspecte blanquinós, amb un parell d’ales que els serveixen com a mètode de desplaçament.

Es troben normalment en el revés de les fulles (on també pon els ous, com veurem més endavant) i, igual que altres insectes xopadors com a Pugons o Cotxinilles, s’alimenten succionant la saba de les plantes.

El seu cos es divideix en tres zones: cap tòrax i abdomen. Igual que els altres insectes, disposa de sis potes i també d’un parell d’ales blanques com a sistema de locomoció. Com hem comentat, té un aparell bucal picador – xuclador.


  • Reproducció 

Aquest insecte es reprodueix a través d’ous, que diposita en el revés de les fulles en una quantitat de 180-200 per posada. Aquests ous són gairebé microscòpics, de forma oval-piramidal i tenen un color blanc-groguenc. Tenen, normalment, 4 generacions a l’any (una generació és la durada del cicle vital de l’insecte, des que es pon l’ou fins que mor l’adult) depenent de les condicions climàtiques i d’higiene, encara que en hivernacle poden arribar a les deu a l’any, convertint-se així en una plaga seriosa.

Veiem que és una plaga que li agrada les altres temperatures i ambients relativament humits, sent doncs l’estiu la seva època preferida. Des de la posada de l’ou fins al naixement de la larva passen aproximadament 24 hores, a continuació, es necessitaran unes 4 setmanes perquè la larva es converteixi en adult, passant per 4 estadis, larva – nimfa, amb forma d’escata i situats en el revés de les fulles.


  • Símptomes i danys

Els primers símptomes de l’atac d’aquests insectes són clorosis, esgrogueïment en les fulles, que acaben per assecar-se i caure. La planta hoste sofreix sovint una alentiment en el seu desenvolupament i un empitjorament general del seu estat.

A part dels símptomes provocats directament per la seva acció xucladora de saba, apareixen altres relacionats amb la melassa que secreten aquests insectes, que afavoreix l’aparició de fongs com la “negrilla”. Poden també aparèixer altres malalties com la Fumagina, sense oblidar-nos d’altres virus i bacteris.

Així doncs, ha de tenir-se en compte que, especialment en tractar-se d’un insecte volador amb gran facilitat per al desplaçament, la mosca blanca pot produir danys seriosos en una plantació, ja no per la seva acció xucladora de saba, sinó per les diverses malalties que pot contagiar a les plantes.


  • Prevenció i control

L’aroma de l’alfàbrega repel·leix a la mosca blanca

Com en la majoria de plagues i malalties que afecten les diverses varietats de plantes, la prevenció és bàsica per restar possibilitats a l’aparició de possibles atacs i infeccions. Podem alternar les nostres plantes amb unes altres, creant una associació de plantes beneficioses entre si en aquest cas, conrear calèndules, clavells xinesos o alfàbrega ajudarà a prevenir l’aparició de mosca blanca, doncs la seva olor les repel·leix.

Hem de revisar el revés de les fulles regularment a la recerca d’adults o larves, i usar també cada pocs dies algun insecticida ecològic com el sabó potàssic o l’oli de neem. Usar cintes adhesives atrapa-insectes, on els adults quedaran enganxats, també posarà les coses més difícils per a aquests insectes.

Si ja tenim el nostre cultiu afectat, i a part de l’anteriorment esmentat, podem usar diferents remeis ecològics per combatre la plaga: la rotenona i les piretrines (comunament utilitzats en agricultura ecològica com a alternativa als productes químics) funcionen bé, i poden alternar-se les seves aplicacions amb altres insecticides.

Si aquests remeis no funcionen o no volem usar-los pel motiu que sigui, podem combatre la mosca blanca amb diferents depredadors naturals, com la marieta…

Com a últim recurs, i evitant sempre el seu ús pel bé del nostre medi ambient, podem usar productes químics per erradicar la plaga de mosca blanca. Aquests tractaments seran especialment efectius contra les larves, que solen ser més sensibles a aquestes substàncies. Cal destacar que la mosca blanca té una gran capacitat de desenvolupar defenses contra aquests productes, per la qual cosa hem d’alternar l’ús de varis d’ells per tenir una màxima efectivitat.

whiteflies-pests-garden9 JARDÍ
0