Activitats

La jardineria és un art aplicat a utilitzar els elements vegetals i constructius per tal de donar a les persones una sensació estètica i plaent. En el taller que hem programat, aprendreu els conceptes bàsics de la jardineria, escollir bé les plantes, la plantació, la poda, l'adob, el reg i el control de plagues i les malalties. Sempre pensant en buscar l'equilibri entre la sostenibilitat, la funcionalitat i l'estètica.